Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju

Povodom obilježavanja stote obljetnice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju (STOO). STOO će se održati na četiri lokacije u Zagrebu, u vremenu od 15. do 17. studenoga 2019., a obuhvatit će tri plenarna predavanja, deset simpozija te sedam pozvanih predavanja u okviru pojedinih simpozija, okrugli stol, izložbu, koncert i društveni sadržaj. Rok za prijavu sažetaka je 1. lipnja 2019. Sažeci se prijavljuju putem sustava na poveznici http://conferences.ufzg.hr/ojs/index.php/STOO. Kontakt e-mail Konferencije je STOO@ufzg.hr.

Mediteranska konferencija “Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities”

U Rijeci će se 6. i 7. lipnja 2019. godine održati Mediteranska konferencija “Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities”. Organizatori konferencije su Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja (HUOI). Na web stranici konferencije https://esscco.uniri.hr/ možete saznati više informacija o plaćanju kotizacije, rokovima za predaju radova, programu konferencije i sl.