Konferencije u Hrvatskoj

Institut za inovacije (Zagreb) organizira konferenciju pod nazivom Global Education, Teaching and Learning Conference koja će se održati u Dubrovniku od 27. do 30. rujna 2017. Rok za ranu prijavu ističe 17. srpnja 2017., a rok za kasnu registraciju ističe 31. kolovoza 2017. Dodatne informacije možete pronaći na internet stranici: http://getlconference.com/call-for-papers/conference-fees/.