Ljetne škole

Međunarodna ljetna škola Rethinking the Culture of Tolerance (Preispitivanje kulture tolerancije), u organizaciji Sveučilišta Bicocca u Milanu te javnih sveučilišta u Sarajevu bit će održana od 19. do 25. rujna 2017. na Sveučilištu u Sarajevu. Osnovna tema ovogodišnje škole je Tolerancija te sprječavanje i rješavanje konflikta, od susjedstva do međunarodne zajednice. Više informacija možete naći na internet stranici: http://summerschoolbicocca.com/017-02-tolerance-course.php.