Održana je EERA konferencija u Kopenhagenu (Copenhagen ECER)

EERA konferencija u Kopenhagenu je održana od 21. kolovoza – 25. kolovoza, 2017. Na konferenciji je 25. kolovoza održana i sesija o osnivanju nove EERA mreže Rod i obrazovanje. Mrežu je predstavila Branislava Baranović, predsjednica HUOI-a.