Objavljene su prve informacije o sljedećoj EERA konferenciji

Na web stranici EERA-e objavljene su prve informacije o sljedećoj EERA konferenciji koja će se održati u Bolzanu od 3. do 7. rujna 2018. godine. Tema konferencije je: “Inclusion and Exclusion. Resources for Educational Research”.

Prijave sažetaka za konferenciju traju od 1.12.2017. do 31.01.2018. godine. Članovi/ce HUOI-a imaju popust na kotizaciju, a pri registraciji trebaju ID koji mogu dobiti kod tajnice HUOI-a.