Detalji vezani uz prijavu radova na konferenciju ECER 2018

Detalji vezani uz prijavu radova na konferenciju ECER 2018 koja će se održati u Bolzanu od 3. do 7. rujna 2018. godine nalaze se na linku http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/how-to/submission/. Poziv istraživačima/cama koji su zainteresirani za teme povezane s rodnim (ne)jednakostima u obrazovanju za sudjelovanje na simpoziju u organizaciji GEN mreže (čiji je osnivač HUOI) dostupne su na mrežnoj stranici http://www.eera-ecer.de/networks/33-gender-and-education/upcoming-conference/.