O nama

Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja (HUOI) je profesionalno udruženje koje okuplja sveučilišne nastavnike te znanstvenike i istraživače u području odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Osnovano je 2015. godine na inicijativu Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu kao članice-kandidata Europske asocijacije za obrazovna istraživanja (EERA). Suosnivači Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja su: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja osnovano je s ciljem razvoja i razmjene znanja i rezultata znanstvenih istraživanja te povezivanja sveučilišnih nastavnika, znanstvenika i istraživača u području odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Udruženje je usmjereno na:

 • razvoj znanstveno – istraživačkog rada u području odgoja i obrazovanja;
 • prijavljivanje na programe i projekte u području odgoja i obrazovanja;
 • organiziranje i provođenje edukacija, radionica, seminara;
 • organiziranje znanstvenih konferencija i profesionalnih skupova o temama iz područja odgoja i obrazovanja;
 • informiranje javnosti o istraživačkim rezultatima u području odgoja i obrazovanja, kao i o problemima istraživanja u tom području;
 • praćenje i evaluaciju obrazovnih politika u Republici Hrvatskoj;
 • razvoj suradnje sa sličnim domaćim i stranim udrugama i institucijama.

U rujnu 2015. godine Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja postalo je punopravnom članicom EERA-e kao krovne europske asocijacije koju čini 30 nacionalnih znanstvenih udruženja i znanstvenih institucija u području obrazovanja iz europskih zemalja. Njezini ciljevi, relevantni za rad HUOI – kao njezine članice, su:

 • jačanje suradnje među znanstvenicima u području obrazovanja u Europi,
 • unapređivanje komunikacije između znanstvenika i znanstvenih institucija s tijelima Europske Unije, Vijećem Europe, OECD-om i UNESCO-om,
 • unapređivanje komunikacije i suradnje između znanstvenih asocijacija i institucija u Europi,
 • učinkovitija diseminacija rezultata istraživanja, itd.

Više informacija o EERI može se naći na njezinoj mrežnoj stranici: http://www.eera-ecer.de/

Članstvo Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja u EERA-i je višestruko korisno. Ono doprinosi:

 • boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti institucija-članica u međunarodnom istraživačkom prostoru;
 • uspješnijem umrežavanju s kolegama i institucijama iz drugih zemalja;
 • razvijanju partnerstva za prijavljivanje na europske projekte;
 • rukovodstvo EERA-e lobira na europskoj razini za bolju zastupljenost i status društvenih i humanističkih znanosti u europskim programa u okviru kojih se raspisuju natječaji;
 • doktorandi mogu sudjelovati na konferencijama EERA-e za mlade gdje mogu prezentirati, dobiti povratne informacije i razgovarati s profesorima s drugih sveučilišta.

EERA također izdaje ugledni časopis The European Educational Research Journal (EERJ) u kojem znanstvenici mogu objavljivati radove. (http://eer.sagepub.com/)

Institucije članice

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu