Poziv za dostavu sažetaka za European Educational Research Journal (EERJ)

European Educational Research Journal (EERJ), časopis koji je osnovala EERA, a izdaje ga Sage (http://eer.sagepub.com/), objavio je poziv za dostavu sažetaka za idući tematski broj časopisa – “The EU’s Four Freedoms: moving people, capital, goods and services across the field of European education”.

Rok za prijavu proširenih sažetaka je 1.12.2016. Više detalja možete naći na poveznici http://eer.sagepub.com/site/CFPs/EERJ%20OPen%20Call%20Four%20Freedoms.pdf.