Poziv za sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Centar za istraživanje djetinjstva pozivaju zainteresirane da se prijave na 10. međunarodnu konferenciju Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Europi koja će se održat 26. i 27. svibnja 2017. u Rijeci, u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Centra za istraživanje djetinjstva.

Rok za slanje sažetaka je 01. veljače 2017. godine, a detaljnije obavijesti o konferenciji, sudjelovanju te prijavi radova možete naći ovdje.