Poziv za prijavu sažetaka

Otvoren je poziv za prijavu sažetaka na međunarodnu konferenciju “Teacher Education and Educational Research in the Mediterraneanâ” koja će se održati od 8. do 9. lipnja 2018. godine u Valletti.
Konferenciju organiziraju Faculty of Education, Unversity of Malta i the Malta Educational Research Association (MERA). Detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici: https://www.um.edu.mt/events/teerm2018.