Natječaj za prijave za organiziranje ljetnih škola za mlade istraživače (doktorande) u 2020. i 2021. godini

EERA council otvara natječaj za prijave za organiziranje ljetnih škola za mlade istraživače (doktorande) u 2020. i 2021. godini. Na natječaj za održavanje ljetnih škola mogu se prijaviti nacionalne EERA asocijacije (npr. HUOI), a EERA administrativno i financijski potpomaže organiziranje ljetnih škola. Ovdje su detaljno prikazani uvjeti za prijavu na natječaj i teme ljetnih škola. To je prilika da se i naši fakulteti i sveučilišta (članice HUOI-a) prijave na natječaj koji je otvoren do 30. svibnja 2018. Molimo zainteresirane da se za sva pitanja vezana za prijave obrate prof. dr. sc. Branislavi Baranović, predsjednici HUOI-a, na e-adresu baranov@idi.hr.