Mediteranska konferencija “Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities”

U Rijeci će se 6. i 7. lipnja 2019. godine održati Mediteranska konferencija “Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities”. Organizatori konferencije su Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja (HUOI). Na web stranici konferencije https://esscco.uniri.hr/ možete saznati više informacija o plaćanju kotizacije, rokovima za predaju radova, programu konferencije i sl.