Natječaj za prijave za organiziranje ljetnih škola za mlade istraživače (doktorande) u 2020. i 2021. godini

EERA council otvara natječaj za prijave za organiziranje ljetnih škola za mlade istraživače (doktorande) u 2020. i 2021. godini. Na natječaj za održavanje ljetnih škola mogu se prijaviti nacionalne EERA asocijacije (npr. HUOI), a EERA administrativno i financijski potpomaže organiziranje ljetnih škola. Ovdje su detaljno prikazani uvjeti za prijavu na natječaj i teme ljetnih škola. To je prilika da se i naši fakulteti i sveučilišta (članice HUOI-a) prijave na natječaj koji je otvoren do 30. svibnja 2018. Molimo zainteresirane da se za sva pitanja vezana za prijave obrate prof. dr. sc. Branislavi Baranović, predsjednici HUOI-a, na e-adresu baranov@idi.hr.

Poziv za slanje sažetaka za tematski broj časopisa Center for Educational Policy Studies Journal

Objavljen je poziv za slanje sažetaka za tematski broj časopisa Center for Educational Policy Studies Journal u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Naslov specijalnog izdanja je Curriculum development in contemporary society. Rok za slanje sažetaka je 15. veljače 2018. godine, a rok za slanje članaka je 30. lipanj 2018. godine.

CALL FOR PAPERS for the CEPS Journal

Poziv za prijavu sažetaka

Otvoren je poziv za prijavu sažetaka na međunarodnu konferenciju “Teacher Education and Educational Research in the Mediterraneanâ” koja će se održati od 8. do 9. lipnja 2018. godine u Valletti.
Konferenciju organiziraju Faculty of Education, Unversity of Malta i the Malta Educational Research Association (MERA). Detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici: https://www.um.edu.mt/events/teerm2018.

Mixed Methods in Mathematics and Science Education Research (STEM) Season School

Na web stranici EERA-e (http://www.eera-ecer.de/season-schools/nw-24-season-school) objavljene su obavijesti o proljetnoj školi namijenjenoj studentima doktorskih studija i ostalim znanstvenicima koji se žele educirati o upotrebi mješovitih (kvantitativnih i kvalitativnih) metoda u obrazovnim istraživanjima u STEM području. Škola će se održati od 12. do 13. ožujka 2018. godine u Barceloni.

Detalji vezani uz prijavu radova na konferenciju ECER 2018

Detalji vezani uz prijavu radova na konferenciju ECER 2018 koja će se održati u Bolzanu od 3. do 7. rujna 2018. godine nalaze se na linku http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/how-to/submission/. Poziv istraživačima/cama koji su zainteresirani za teme povezane s rodnim (ne)jednakostima u obrazovanju za sudjelovanje na simpoziju u organizaciji GEN mreže (čiji je osnivač HUOI) dostupne su na mrežnoj stranici http://www.eera-ecer.de/networks/33-gender-and-education/upcoming-conference/.

Objavljene su prve informacije o sljedećoj EERA konferenciji

Na web stranici EERA-e objavljene su prve informacije o sljedećoj EERA konferenciji koja će se održati u Bolzanu od 3. do 7. rujna 2018. godine. Tema konferencije je: “Inclusion and Exclusion. Resources for Educational Research”.

Prijave sažetaka za konferenciju traju od 1.12.2017. do 31.01.2018. godine. Članovi/ce HUOI-a imaju popust na kotizaciju, a pri registraciji trebaju ID koji mogu dobiti kod tajnice HUOI-a.

Ljetne škole

Međunarodna ljetna škola Rethinking the Culture of Tolerance (Preispitivanje kulture tolerancije), u organizaciji Sveučilišta Bicocca u Milanu te javnih sveučilišta u Sarajevu bit će održana od 19. do 25. rujna 2017. na Sveučilištu u Sarajevu. Osnovna tema ovogodišnje škole je Tolerancija te sprječavanje i rješavanje konflikta, od susjedstva do međunarodne zajednice. Više informacija možete naći na internet stranici: http://summerschoolbicocca.com/017-02-tolerance-course.php.