Najava ECER 2017 konferencije

Objavljena je prva najava ECER 2017 konferencije, koja će se održati od 22 – 25. kolovoza 2017. na University College u Kopenhagenu. Tema konferencije je “Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research”.

Prijave sažetaka za konferenciju će biti otvorene od 15.11.2016. do 15.1.2017. godine.

Više detalja možete pogledati na poveznici http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/.

Poziv za dostavu sažetaka za European Educational Research Journal (EERJ)

European Educational Research Journal (EERJ), časopis koji je osnovala EERA, a izdaje ga Sage (http://eer.sagepub.com/), objavio je poziv za dostavu sažetaka za idući tematski broj časopisa – “The EU’s Four Freedoms: moving people, capital, goods and services across the field of European education”.

Rok za prijavu proširenih sažetaka je 1.12.2016. Više detalja možete naći na poveznici http://eer.sagepub.com/site/CFPs/EERJ%20OPen%20Call%20Four%20Freedoms.pdf.